Cesta koja vodi prema naselju Laktec i puta Žirovnjak, dobit će ime prema toponimu koji se vezuje uz to područje.

 

 Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba je na 28. sjednici, 25. kolovoza 2015., utvrdio je Prijedlog zaključka o imenovanju javnih površina na način da je na prijedlog Vijeća Mjesnog odbora Lužan imenovao Laktečku cestu, po cesti koja vodi prema naselju Laktec i puta Žirovnjak, prema toponimu koji se vezuje uz to područje.

Vladimir Novotny, Zabreg.hr