Trgovačko društvo Zagreb Arena d.o.o. osnovano je u svibnju 2007. aktom trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. o osnivanju. Poslovne udjele u navedenome društvu ima trgovačko društvo Zagrebački holding d.o.o. kao jedini osnivač i član društva.

 

Od osnivanja do danas trgovačko društvo Zagreb Arena d.o.o. nije započelo obavljati poduzetničku djelatnost zbog čega je osnovano, a u razdoblju 2007. – 2014. kumuliralo je 1,4 milijuna kuna gubitka, što je financirano pozajmicama Društva.

Državni ured za reviziju je u svome Izvješću o obavljenoj reviziji financiranja izgradnje i upravljanju sportskom dvoranom Arena Zagreb, predložio da Društvo preispita svrhu osnivanja trgovačkog društva Zagreb Arena d.o.o. s obzirom da društvo Zagreb Arena d.o.o. ne ostvaruje nikakve prihode niti obavlja poslove radi kojih je osnovano, a dok se rashodi, obveze i gubitci povećavaju svake godine.

Uprava Društva je na sjednici, 19. lipnja 2015., donijela Odluku o pripajanja trgovačkog društva Zagreb Arena d.o.o. Društvu.

U Obrazloženju za provođenje statusne promjene pripajanja, Društvo navodi kako će se:

- eliminacijom indirektnih naknada koje plaća trgovačko društvo Zagreb Arena d.o.o., a koji se za podružnicu ne plaćaju, poslovanjem u sklopu Društva smanjiti troškovi;

- ostvariti preduvjeti za priznavanje pretporeza, a što će također utjecati na smanjenje troškova;

- objedinjeno pratiti sve transakcije vezane za dvoranu Arena, a što će utjecati na povećanje učinkovitosti i transparentnosti poslovanja i izvještavanja svih interesnih strana;

- centralizirati upravljački, komercijalni, financijski i računovodstveni procesi;

- postupiti u skladu s preporukama iz Izvješća o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju o učinkovitosti financiranja i korištenja sportske dvorane Arena Zagreb.

 

Gradskoj skupštini Grada Zagreba će se predložiti donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkomu društvu Zagrebački holding d.o.o. za statusnu promjenu pripajanja trgovačkog društva Zagreb Arena d.o.o. trgovačkomu društvu Zagrebački holding d.o.o

 

Vladimir Novotny, Zabreg.hr