Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je da će Grad Zagreb sklopiti Povelju o suradnji i prijateljstvu Grada Zagreba i Grada Vukovara .Grad Zagreb u sklopu međugradskih odnosa surađuje s brojnim gradovima između ostaloga i Gradom Vukovarom, a nakon prijateljskih dogovora između gradonačelnika Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Vukovara

predložit će se uspostavljanje suradnje i prijateljskih odnosa, s ciljem daljnjeg promicanja bilateralnih odnosa između dvaju gradova. Suradnja će se nastaviti i proširivati, naročito u području gospodarstva, kulture i obrazovanja.