Agronomski fakultet potaknuo je osnivanje Savjeta lokalne i područne (regionalne) samouprave koji uz Agronomski fakultet čine još i

županije: Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Varaždinska, Zadarska i Zagrebačka, te Grad Zagreb. Savjet se osniva radi ostvarivanja zajedničkih interesa unapređenja rada i suradnje Agronomskog fakulteta i županija s ciljem pružanja podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Sporazumom se utvrđuje da će članice Savjeta pružati međusobnu stručnu podršku u obavljanju poslova od zajedničkog interesa kao što su: prijave na natječaje za potporu i provedbu stručnih i znanstvenih projekata članica Savjeta u području poljoprivrede, proizvodnje hrane, okoliša i ruralnog razvoja, na natječajima u RH i EU, kod primjene inovativnih tehnologija u području poljoprivrede, proizvodnje hrane, okoliša i ruralnog razvoja, cjeloživotnog obrazovanja u području poljoprivrede, zajedničkog korištenja raspoloživih resursa, sufinanciranja projekata iz navedenih područja.

Za realizaciju suradnje članice Savjeta imenuju svoje predstavnike – koordinatore, za kojeg se ispred Grada Zagreba predlaže Emil Tuk, pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo. Sudjelovanje u radu Savjeta predlaže se kako bi se u suradnji sa akademskom zajednicom i drugim županijama potpisnicama doprinijelo ostvarivanju zajedničkog cilja povećanja konkurentnosti u poljoprivrednoj proizvodnji te uvođenja novih inovativnih tehnologija proizvodnje.

 

Vladimir Novotny, Zabreg.hr